0164 - 23 50 07

Facebook

Nieuwsbrieven

Laatst verzonden nieuwsbrief

Hieronder vindt u de laatst verzonden nieuwsbrief, schrijf u nu in op de verzendlijst van de NBvV en u ontvangt de nieuwsbrief in uw mailbox. Vul uw e-mail adres in onder op de pagina.

 

Nieuwsbrief NBvV september 2018

NBvV Nieuwsbrief
Nieuwsbrief NBvV
nummer 4 jaar 2018
 
Nieuwsbrief NBvV september
Met deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor een aantal zaken die momenteel spelen en actueel zijn. Zo nadert de EE-Europashow met rasse schreden waarvoor u nog kunt inschrijven en dus kans kunt maken op een Europees Kampioenschap. Verder willen we graag uw mening horen over Onze Vogels middels een enquête die per afdeling wordt aangeboden. Natuurlijk is er ook nieuws over de Mondial en daarvoor hebben we nog een aantal extra medewerkers nodig. De nieuwsbrief sluiten we af met een paar foto’s van onze eigen technische dienst die druk is om de verlichting in orde te brengen. Veel plezier met deze nieuwsbrief.

EE-show in Denemarken
EE-show in DenemarkenDe eerste inzendlijsten druppelen inmiddels binnen, maar echt snel gaat het nog niet. Dat lag ook niet in de lijn der verwachting, aangezien de meeste vogelliefhebbers deze klus in verband met het selecteren van de wedstrijdvogels, vaak zolang mogelijk uitstellen. Echter, de tijd gaat inmiddels wel dringen. De laatste dag van inschrijven is 26 september 2018 
Het vraagprogramma en de formulieren vindt u op www.nbvv.nl  en www.kleindierliefhebbers.nl en alle andere gegevens staan op de site van Herning www.europaschau2018.eu


Enquête Onze Vogels
Na het verschijnen van Onze Vogels in november, ontvangen alle afdelingen een uitnodiging om een enquête in te vullen. Middels een aantal vragen willen we peilen hoe u als lezer en als vogelliefhebber Onze Vogels waardeert. De enquête is eenvoudig in te vullen met behulp van een computer en internet. De meeste vragen kunt u beantwoorden met het geven van een cijferwaardering. U klikt dus als het ware snel door de vragenlijst met nagenoeg geen typwerk. Ook zijn er een paar vragen waarin u desgewenst uitgebreid commentaar kunt leveren. 
Elke afdeling ontvangt de enquête. Het is aan de afdeling om zelf te beslissen hoe dit aan te pakken. U kunt de keus maken om dit binnen uw bestuur te doen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit op een verenigingsavond samen te doen. Dat levert vast en zeker genoeg gespreksstof op voor een avondvullend programma. Wel is een computer, het liefst verbonden met een beamer, en internet nodig. De enquête die open staat tot 1 februari kan alleen online ingevuld worden. Veel succes alvast.

Vraagprogramma Mondial
Op de Mondial-site is reeds het concept-vraagprogramma gepubliceerd welke inmiddels kleine aanpassingen heeft gekregen. Echter: De definitieve versie wordt pas geplaatst wanneer de inschrijving geopend wordt. Het is mogelijk dat er alsnog kleine wijzigingen aangebracht worden na het COM-congres van de OMJ welke in september in Italië gehouden wordt. Nog niet printen dus!
 
Verkoopklasse voor NBvV leden
Er zal naast de commerciële verkoop van vogels ook een verkoopklasse, zoals u normaliter bij de NK gewend bent, ingericht worden. Deze staat alleen open voor NBvV-leden. De inschrijving van deze verkoopklasse is niet gekoppeld aan het meedoen met wedstrijdvogels, dus volgt een gescheiden inschrijfsysteem. Informatie hierover kunt u terzijnertijd vinden op de NBvV- of Mondial site.  

Gala-avond
Er worden vragen gesteld over de entreekaarten voor de  gala-avond op zaterdag 12 januari 2019. Om deel te nemen dient u zich hiervoor in te schrijven. Kosten zijn 55 euro p.p. De wijze waarop ingeschreven kan worden zal z.s.m. bekend gesteld worden. Aangezien er maar een beperkt aantal plaatsen zijn, gaat de reservering op binnenkomst van opgave en betaling. Info volgt!

Mondial pinDe officiële Mondial-pin 
Voor alle deelnemers en medewerkers van de show is er een prachtige Mondial-pin gemaakt. Tijdens de showdagen zijn er een gelimiteerd aantal verkrijgbaar in de stand van de NBvV in de wedstrijdhal. 

Medewerkers
Een groot aantal van de vaste medewerkers van het NK heeft inmiddels op de oproep gereageerd. Een totaal van 185 personen zich reeds aangemeld, van de 300 die we zeker nodig denken te hebben. Er is dus nog een tekort aan menskracht. Graag zouden we nog een flink aantal nieuwe medewerker willen begroeten, aangezien met name voor de show en de twee dagen na de show meer werk verzet moet worden dan we gewoon zijn. Het maakt nogal verschil of je 12000 of 28000 wedstrijdvogels op je show hebt.
Voor de medewerker wordt goed gezorgd. Tijdens de werkdagen zorgen we voor een natje en droogje op zijn tijd en natuurlijk hoort daar een maaltijd bij.
Daarnaast ontvangt elke medewerker een Mondial-pin. Medewerkers die 5 dagen of langer komen helpen, ontvangen daarnaast een zeer fraaie herinneringspenning. Bent u 5 dagen of meer aanwezig bij alleen de opbouw en/of afbouw, dan ontvangt u ook een entreekaart geldig voor één van de openingsdagen. Medewerkers die tijdens de showdagen aanwezig zijn hebben geen entreekaart nodig, zij krijgen een keycord "Staff” ter beschikking op de dag van de werkzaamheden waarvoor zij ingepland zijn. Medewerkers die op de openingsdagen werkzaam zijn, gaan ook via een speciale ingang naar binnen waar de ontvangst van consumptiebonnen, parkeerkaart, keycord, hesje, en werkinstructies uitgedeeld worden. 
Parkeren tijdens de opbouw en/of afbouw is gratis.                                                                          Medewerkers die inmiddels gereageerd hebben, kunnen hun opgave eventueel wijzigen bij Evert Berns.

Vaste medewerkers en nieuwe medewerkers
De vaste medewerkers hebben inmiddels gereageerd op de oproep en ook een flink aantal nieuwe medewerkers hebben zich gemeld. Dit zijn er echter nog niet genoeg. Nu komen er vragen van afdelingen of ze zich ook per groep/auto kunnen aanmelden. Graag zelfs! We moedigen het aan om in de afdeling reclame te maken voor een gezamenlijke opgave. Samen werken en samen rijden geeft gezelligheid en bespaart ook kosten. Er zijn ook afdelingen geweest die gezien de grote afstand aangeboden hebben om in de IJsselhal te kamperen. Dit is helaas niet mogelijk, de hal werkt hier niet aan mee. Vraag Evert Berns naar de on/mogelijkheden, want we stellen uw medewerking erg op prijs. Sterker nog, zonder uw medewerking gaat het niet lukken.

Kartonnen kooien
Een gigaklus die we normaliter niet hebben is het vouwen van de kartonnen kooien. Niet alleen voor alle kanaries, tropen, exoten, kleine parkieten, enz. Maar ook voor de gehele verkoopklasse moeten er ongeveer 25000 kooien gevouwen worden. Gelukkig hebben we de beschikking over een nieuw, makkelijk in elkaar te zetten type kooi, maar dat neemt niet weg dat het een hele klus is. Vele handen maken licht werk! Samen maken we er een mooie show van!
Voor vragen kunt u zich tot Evert Berns richten.  
Mail:  medewerkersmondial2019@kpnmail.nl                                                                               Telefoon: 0575- 46 35 40 Mobiel: 06- 10 63 72 56

Entreebewijzen voor deelnemers
Deelnemers met minimaal drie vogels aan de wedstrijd hebben recht op twee entreebewijzen. Dit is inclusief de afhaal op zondag. Deelname aan de show geeft recht op twee keer vrij parkeren bij de hal. Dit is uitsluitend tijdens het inbrengen van de wedstrijdvogels en op de sluitingsdag. Parkeerkaartjes worden uitgereikt na vertoon van bewijs van deelname en identiteitsbewijs. Tijdens de openingsdagen is er geen vrij parkeren, behalve voor de organisatie en medewerkers.

Verlichting
kooiverlichtingBegin september is er een start gemaakt met de fabricage van kooiverlichting in onze opslagruimte in Zutphen. Op de foto ziet u een aantal van de medewerkers actief bezig. Met deze nieuwe verlichting staan de vogels straks in januari figuurlijk in het zonnetje. 
 
Mondial posters
Naast de kalenders ontvangen de districten in september de posters van de Mondial en advertenties voor in de clubbladen. Voor alle afdelingen zijn een flink aantal posters beschikbaar ter verspreiding en natuurlijk om op te hangen tijdens uw eigen tentoonstelling.
 
Kalender
Via de afdelingen wordt u weer in de gelegenheid gesteld om een fraaie NBvV-kalender te bemachtigen. Elke afdeling krijgt een aantal kalenders via hun districtsvoorzitter om aan de man te brengen. De kalenders die op zich al heel goedkoop zijn, leveren daarnaast ook nog een aardig zakcentje op voor het district en uw eigen afdeling. Kopen dus !

Het Hoofdbestuur

 

 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven op de verzendlijst van de NBvV
.