0164 - 23 50 07

Facebook

Zuid Holland

District Zuid Holland

Nieuwsbrief
Gemiddeld 2 keer per jaar geeft het district een Nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar alle aangesloten afdelingen van het district en ereleden of leden van verdienste.
In deze nieuwsbrief worden berichten vermeld die tussentijds van belang kunnen zijn voor de aangesloten verenigingen.

 

Concept notulen voorjaarsvergadering District Zuid-Holland te Ridderkerk vrijdag 3 mei  2019