0164 - 23 50 07

Facebook

Visie & beleid

Begeleidend schrijven bij Rapport Visie & Beleid

Begin 2011 heeft de bondsraad een commissie samengesteld om een beleidsplan te schrijven voor de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De commissie kon hierbij op eigen wijze invulling geven aan de gegeven opdracht.

Er werd voor gekozen om een “referendum” methode te gebruiken. Als commissie hebben wij getracht om de leden van de NBvV te bewegen hun mening op een vijftal, vooraf vastgestelde, onderwerpen te geven. Dit hebben we geweten. U hebt fantastisch gereageerd! Uit alle lagen van de NBvV kwamen ideeŽn, opmerkingen en aanbevelingen. Het maakte het werk van de commissie er niet makkelijker op, maar het was meer dan de moeite waard.

De bondsraad en de Algemene Vergadering van 2011 werden over de voortgang geÔnformeerd. Ondanks de druk die op genoemd rapport lag heeft de commissie er voor gekozen rustig, secuur en weldoordacht aan het werk te gaan. In een organisatie van rond 32.000 leden hebben heel veel leden een visie op bepaalde onderwerpen, echter is soms visie niet of nauwelijks toepasbaar in onze organisatie. Zo heeft de commissie suggesties als gratis ringen ter beschikking stellen, als wel terugdraaien van kleurslagen bij vogels voorbij zien komen. De commissie, maar zeer zeker ook de bondsraad, heeft terdege door dat sommige onderwerpen zeer gevoelig zijn bij leden en bestuurders. In een aantal gevallen raakt het historische gewoonten (we hebben het altijd zo gedaan!). Angst voor het ongewisse, ongewone of om te veranderen (“Wat de boer niet kent, eet ie niet” gedachte!). Toch heeft de commissie gemeend om onderwerpen die meer dan eens werden aangedragen op te nemen in het rapport Visie en Beleid.

Hoe kunnen we de inhoud van dit rapport onder uw aandacht brengen, om u tevens te laten zien en merken dat (waar mogelijk) er iets gedaan wordt, met uw bijdrage? Fysieke toezending van het rapport brengen kosten met zich mee, waar de “schatbewaarder” van de NBvV niet gelukkig van gaat worden. Daarnaast ÖÖwie gaat het rapport dan lezen? Ook plaatsing in “Onze Vogels” is geen goed idee, derhalve dus maar digital op internet. Hiermee voldoen we dan direct aan een veel gehoorde suggestie vanuit de organisatie, meer digitaliseren. U deed al de moeite om mee te werken, dus u doet vast ook de moeite om via internet het rapport te lezen. De bondsraad nodigt u daartoe van harte uit.

Het rapport opgebouwd uit twee gedeelten bevat grofweg gezegd de werkwijze en inventarisatie door de commissie. Daarnaast geeft het een visie op een mogelijk beleid. Gaat alles ingevoerd worden, zoals geschreven?

Soms is het mogelijk zaken direct in te voeren, omdat we als NBvV bestuurders tot de conclusie zijn gekomen dat iets er al had moeten zijn of waarvan we dachten dat dat er al was. Soms is directe invoering noodzakelijk of een zodanig positieve verbetering dat er niet gewacht diende te worden, omdat invoering logisch was. Veel onderwerpen vragen echter ook wat langere voorbereidingstijd of een gedetailleerdere uitwerking.

Na de ontvangst van het rapport zijn een flink aantal onderwerpen gebundeld en heeft de bondsraad drie werkgroepen gevormd. Zij zijn al druk aan de slag. Zo is er een werkgroep keuraangelegenheden, een werkgroep wetgeving/welzijn en werkgroep publiciteit/communicatie. U hebt hier inmiddels via “Onze Vogels”, nieuwsbrieven NBvV of via internet al over kunnen lezen. De werkgroep keuraangelegenheden is al druk doende onderwerpen te categoriseren, in uitvoerbare voornemens op korte, middel- en langere termijn. Ook de werkgroep wetgeving/ welzijn heeft al van zich laten horen. Naast het werk van de werkgroep communicatie kunnen wij, als leden, zelf veel doen aan goede communicatie. Vooral door met elkaar en niet over elkaar te communiceren.

“Visie en Beleid” geven soms wijzigingen die de één pijn doet en anderen tot tevredenheid stemt. Het doel mag echter duidelijk zijn, de leden bepalen het beleid. U hebt uw mening gegeven?

Namens commissie Visie en Beleid

Albert Zomer

Download hier het Rapport Visie & Beleid.