0164 - 23 50 07

Facebook

Utrecht

District Utrecht

Vergaderingen
De District vergadering vindt in principe 2 maal per jaar plaats.
De voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering, waarin wordt bekendgemaakt of de aangevraagde data voor de jaarlijkse afdelingstentoonstelling kan worden gehonoreerd, worden gehouden in Soest, in het clubgebouw Vogelzang, (van De Soester Vogelvrienden) , Molenstraat 8d, 3764 TG te Soest, Telefoon 06-25555455.