0164 - 23 50 07

Facebook

Speciaalclubs

Binnen de NBvV functioneren op dit moment 19 speciaalclubs. De speciaalclubs zijn bedoeld, de naam zegt het eigenlijk al, voor de liefhebbers, die zich willen specialiseren in één bepaalde tak van onze liefhebberij. De speciaalclubs hebben bijna allemaal een eigen clubblad, houden clubkampioenschappen en beleggen vergaderingen en studiedagen. Zij hebben goede contacten met de keurmeestersverenigingen en kunnen op die manier zorgen dat er goede standaardeisen komen. En groot aantal heeft zijn eigen indeling van regionale speciaalclubs.

Om lid van een speciaalclub te zijn dient men, als men in Nederland woont, lid te zijn (bij voorkeur via een afdeling) van de NBvV. De secretariaatsadressen van de speciaalclubs staan hieronder.

Voorzitter vereniging speciaalclubs
L. Wooning, Dam 8 2871 CS Schoonhoven
0182-385921 Fr.wooning@live.nl


Speciaalclub Europese Cultuurvogels

T. de Boer 06-13211143
pomtiepom@hotmail.com


Parkieten Speciaalclub

Frans Broeren 0165-327156
secretaris@parkietenspeciaalclub.nl
parkietenspeciaalclub.nl


Insecten-en Vruchtenetende Vogels
Sytse Andringa 06-20740012 (bij voorkeur na 19.00 uur),
secretaris@vogelspeciaalclub.nl
vogelspeciaalclub.nl


Japanse meeuwen en overige Lonchura’s
H.J. Koelewijn 033-2983548
secretariaat@jmc-lonchura.nl
jmc-lonchura.nl


Natuurbroed Gouldamadine
H. Lutjeboer
secretaris@sngn.nl tel: 06-37437924
sngn.nl


Vorm-en postuurkanaries

G.K.M. Schrumpf 02990648727
g.schrumpf@upcmail.nl


Speciaalclub Postuurkanaries ( A.N.P.V.)
A. Wijdemans 06-46617558
info@anpv.com
anpv.com


Nederlandse Zebravinken Club

Eric Kuijpers 073-5210343
ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl
nederlandsezebravinkenclub.nl


Afrikaanse Prachtvinken

Peter Bredenbeek
info@scapnl.com

scapnl.com


Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines
Simon Branderhorst
secretaris@prachtvinken.nl
prachtvinken.nl


Werkgroep Amerikaanse Sijzen

Dhr. B. Prins 06-54226003
a.prins.bp@gmail.com
werkgroepamerikaansesijzen.com


Nederlandse Kleurkanarie Club

Marga van Eerden
010-4834226
nkc-ledenservice@hetnet.nl
kleurkanarie.nl


Speciaalclub Kleurkanaries
Voorzitter: J. v. Bennekom 035-6562027
voorzitter@speciaalclubkleur.nl

Speciaalclub Zangkanaries NZHU
T.C. Diepenhorst 071-4015840
t.diepenhorst@kpnmail.nl
zangkanaries.nl


Speciaalclub L.S.H. Harzers
Secretaris: B. Rhee 0546-825987
rhee1234@hetnet.nl


Speciaalclub Waterslagers “De Nachtegaal”
J.J. de Bruine 0527-688488
jan_debruine@icloud.com


Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Erik Hulsman 0516-520013
bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl
speciaalclubkleurkanarie.nl


Nederlandse Speciaalclub Mozaïek Kanaries

H.H.J.S. van der Kolk 06-50256912
hvd.kolk@tele2.nl
nederlandse-speciaalclub-mozaiek-kanaries.nl


Spanish Timbrado Society

Matthew Sprangers 06-12887765
timbradosociety@gmail.com
timbrado.nl