0164 - 23 50 07

Facebook

Onze vogels


redactie Onze Vogels


Hoofdredactie:

Henk Branje
Redactieadres: bondsbureau NBvV
t.a.v. redactie Onze Vogels
postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom

abonnementen

Leden van de NBvV krijgen het maandblad elke maand toegezonden. U kunt ook een abonnement nemen op "Onze Vogels". Per 1-1-2015 bedragen de kosten voor Nederland € 28,- voor België € 30,- voor Europa € 61,- en voor buiten Europa € 92,-. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot met 31 december.