0164 - 23 50 07

Facebook

Hoofdbestuur

Het bestuur van de bond bestaat uit:

- de algemene vergadering
- de bondsraad
- en het hoofdbestuur
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de bond en bestaat uit 24 wisselende personen. (2 afgevaardigden per district, die elk jaar door het district worden aangewezen). De algemene vergadering komt als regel éénmaal per jaar bijeen om te oordelen over het gevoerde en te voeren beleid. Afdelingen kunnen voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering indienen.

De bondsraad bestuurt de bond en bestaat uit het hoofdbestuur, alle districtsvoorzitters, de voorzitters van de drie keurmeestersverenigingen en de voorzitter van de vereniging van speciaalclubs. Er kunnen adviescommissies worden ingesteld die de bondsraad bij hun taken kunnen adviseren.

Het hoofdbestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit 5 leden. Zij worden bijgestaan door het hoofd van het bondsbureau.

De taakverdeling binnen het hoofdbestuur is als volgt:


Klaas Snijder

Klaas Snijder

Voorzitter

 

Albert Zomers

Albert Zomer

2e Voorzitter

 

Dirk Verburg

Dirk Verburg

Penningmeester

 

Sjoerd Munniksma

Sjoerd Munniksma

Commissaris

 

Sjaak van Bennekom

Sjaak van Bennekom

secretaris a.i.